İHALELER

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının 14 Nisan 2015 tarih ve 166 sayılı kararında "….cadde ve sokaklarda yol üstü otopark uygulaması, ayrıca imar plan değişikliğine gerek olmaksızın yapılabilir" plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan imar plan tadilatı paftası ilanı.